Ansvar och trivsel

Lekhagen.se är ett aktivitetsforum som tillhandahåller information om fysiska aktiviteter. Vi tar inget ansvar för det som skrivs av medlemmar på sidan, aktiviteternas kvalitet, aktiviteternas korrekthet eller eventuella skador du ådrar dig vid deltagande i en aktivitet.

Vi vill att Lekhagen.se ska vara ett trivsamt forum. Som medlem förbinder du dig att visa respekt och skilja på sak och person. Du förbinder dig att aldrig gå till personangrepp, aldrig publicera något med olagligt eller stötande innehåll eller som utgör reklam. Det är inte tillåtet att lägga in logotyper i inläggen. Däremot går det bra att ha logotyper i betalt annonsutrymme. Du ansvarar för att dina inlägg och bilder är korrekta och relevanta för ämnet. Du ansvarar för de bilder du laddar upp på sidan och att publiceringen inte utgör något brott mot upphovsrättslagen eller någon annan lag.

Lekhagen.se har rätt att plocka bort inlägg som utgör reklam, är olagliga eller stötande och i de fall där Lekhagen.se anser att inlägget stör övriga medlemmar på något annat sätt. Lekhagen.se har rätt att blockera oseriösa medlemmar.

GDPR: Personuppgifter och Integritet

Syftet med denna policy är att säkerställa att Lekhagen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Du kan läsa mer om GDPR hos Datainspektionen här.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du skapar ett konto hos oss, ingår avtal med oss, registrerar dig för nyhetsbrev, gör ett köp eller deltar i undersökningar, event eller tävlingar. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress.

Lekhagen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Sända dig våra nyhetsbrev.
  • Kontakta dig via e-post
  • Kunna kommunicera med dig vid köp/avtal inför event och tävlingar.
  • Kunna kommunicera med dig vid behov att justera något i dina inlägg på Lekhagen.se.
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.
  • Förbättra vår kundservice.
  • Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl.

Säkerhet
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Information till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Ta bort information från vår kunddatabas
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen både i början och i slutet av varje e-postmeddelande. Dina uppgifter kommer därefter att raderas från vår kunddatabas.

Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av Lekhagens tjänster måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du gjort inlägg på Lekhagen.se måste vi spara informationen som rör ditt konto för att kunna kommunicera med dig vid behov av justeringar i dina inlägg. Till exempel om de inte följer våra regler och policy.

Cookies

Lekhagen.se:s portal använder ”cookies”. En cookie är en textfil som placeras på en hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

Det finns olika typer av cookies, fasta cookies (som sparas mellan olika besök till hemsidan) och sessionscookies (som bara gäller under ett och samma besök till hemsidan). Lekhagen.se använder endast sessionscookies.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida och lagrar din identitet. Till exempel, om du anpassar Lekhagen.se:s sidor, eller registrerar dig hos Lekhagen.se, hjälper en cookie Lekhagen.se att komma ihåg den informationen. När du återvänder till Lekhagen.se:s wepplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

En förutsättning för att kunna använda vår internettjänst är att du accepterar sessionscookies. Dessa används för att du ska kunna utföra tjänster och försvinner när du loggar ut ur tjänsten. Om du inte accepterar användningen av cookies kan du ställa in webbläsarens säkerhetsinställningar så att du nekas cookies eller stänga av hemsidan.

Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i Lekhagen.se.

 

Stockholm 24 maj 2018