Föreläsning: Sluta träna!

Syftet med föreläsningen är att ifrågasätta begreppet träning och de begränsande normer som ofta är kopplade till träningsindustrins definition. Genom goda exempel och tid för reflektion vänder vi upp-och-ner på traditionerna och bjuder på stor igenkänningsfaktor – för att fler ska känner sig inkluderade och hitta sitt sätt att vara aktiv.

Det finns otaliga artikelrubriker om hur man ska komma igång och träna, sätta mål, mäta… Vad händer om vi gör precis tvärtom? Välkommen till en föreläsning som ifrågasätter, inspirerar – och kommer med nya framgångsrika lösningar för en bättre folkhälsa. Föreläsningen riktar sig till företag, organisationer och individer.

Kontakt och bokning: info@lekhagen.se

 

Workshop: Vilket är ditt äventyr, vad hindrar dig och hur bemästrar du det ändå?

Syftet med denna workshop är att ge personer mod att bli mer aktiva och hitta sitt äventyr. Äventyret ser olika ut för olika personer. Ett äventyr för mig kan verka enkelt för dig, eller oövervinneligt. Genom att låta varje person definiera och utgå från sitt äventyr under workshopen blir alla lika inkluderade, från nybörjare till elit.

Vi pratar om komfortzonen, vad vi har att lära när vi tar oss utanför den och vad som är en lagom utmaning. Med hjälp av strukturerade modeller definierar vi vilka hinder som kan finnas för just vårt äventyr (normer, rädslor, bristande erfarenheter etc) och hur vi bemästrar dem. Gemensamt för alla äventyr är att de ger starka upplevelser för dem som tar sig an dem.

Korta föreläsningar varvas med praktiskt arbete och diskussioner. Efter workshopen har varje deltagare en påbörjad handlingsplan med ett definierat äventyr och en idé om vägen dit. Workshopen riktar sig till företag, organisationer och individer.

Kontakt och bokning: info@lekhagen.se

 

After Action Review: Att lära av äventyret och sina erfarenheter

Syftet med After Action Review är att tillvarata erfarenheterna från ett äventyr. Att reflektera över sina upplevelser och dra slutsatser är en förutsättning för att utvecklas. Men det är först när vi kan omsätta lärdomarna i vardagen som vi ser resultat.

Därför har Lekhagen utvecklat ett strukturerat och enkelt sätt att använda metoden After Action Review (AAR) för att tillvarata lärdomar på både team- och individnivå.

Arbetet startar med målformulering innan äventyret, utvärdering i direkt anslutning till äventyret och avslutas med dialog efter äventyret. Alla deltagare är med och bidrar med sina unika erfarenheter. Varje deltagare får med sig en handlingsplan för att utveckla kommande äventyr och idéer kring hur lärdomarna kan användas i vardagen. Workshopen riktar sig till företag, organisationer och individer.

Kontakt och bokning: info@lekhagen.se

 

Föreläsare: Lena Norrman är grundare av Lekhagen och entreprenör med kommunikation som specialistkompetens. Som opinionsbildare utmanar hon begränsande normer kring träning. Målet är att fler ska känna sig inkluderade, leka livet och träna för att det är kul.

Kontakt och bokning: info@lekhagen.se