Tänk dig att du leker i en jättestor sandlåda. Så är det att springa i en sandgrop.