Närmare 10.000 barn och deras vuxna myllrar runt i Hagaparken bland oss drygt 60 utställare. Som stolta Peppare, en del i Generation Pep:s nätverk, är vi med på Pep-dagen där barn och deras vuxna får prova på en massa aktiviteter, springa Prins Daniels lopp och inspireras till rörelseglädje i alla dess former.

På Lekhagen har vi tagit med oss några balanslinor samt styltor. Vi vill visa att rörelse inte behöver vara dyrt eller komplicerat, och att det ibland kan vara nog så spännande och lärorikt att utforska grundrörelser. Vi vill också uppmuntra barn och vuxna att göra saker tillsammans.

Vi har 4 timmar av fullt ös i montern när besökare balanserar fram under ledning av vårt team. Gemensamt för dem alla är att de är mer eller mindre nybörjare. När vi i teamet samlas för en reflektion ser vi dock också tydliga skillnader i vad vi kan kalla de 3 i:na, nämligen:

1. Initiativförmåga: De vuxna tvekar och vi får lirka lite för att de ska prova. Barnen står och studsar av iver och testar direkt.

2. Ihärdighet: När de vuxna ramlar ger de upp nästan direkt. Barnen kör om och om och om och om och om igen…

3. Inställning: Vuxna ursäktar sin okunnighet och ber omedelbart om instruktioner för att “göra rätt”. Barnen testar nyfiket olika varianter på eget initiativ. Vid några tillfällen händer även något effektfullt – barnet tar sin vuxna i handen och stöttar den på vägen – och plötsligt slappnar den vuxna av. (Det är oklart om det beror på barnens självklara “det är klart att man ska testa-inställning” eller om den vuxnas känsla av inkompetens neutraliseras när det är ett barn som initierar aktiviteten. Oavsett är det häftigt att se.)

Trots att vi är ofantligt nöjda med dagen, syftet och arrangemanget slås vi av hur bak-och-fram det hela egentligen är. Här står vi vuxna och ska lära barnen allt om rörelseglädje – när det helt klart borde vara barnen som står i montrarna och vi vuxna som är där för att lära.

På Lekhagen är vi övertygade om att rörelseglada barn börjar med rörelseglada vuxna – eftersom barn tenderar att göra som vi gör och inte som vi säger. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag och då passar det ju extra bra att främja barnens inflytande. Därför är vårt förslag att vi nästa år byter plats på besökare och utställare – och låter barnen lära oss vuxna allt om rörelseglädje istället.

//Lena Norrman, grundare Lekhagen