Läkare utan gränser

Friends of Lekhagen

Friends of Lekhagen är företag och organisationer som delar Lekhagens värderingar och på olika sätt stöttar oss i arbetet att göra Sverige mer aktivt och lite roligare.  

Logo Åre Extreme Challenge    Logo Oakley

Logo Practise Risk    Logo Gnå Sweden