Umåker Trail

Umåker Trail är en löpartävling över 15 km som genomförs i skogarna kring Umåker, Hässningberget och Umeå älvdal. Loppet består till 99% av stigar, skogsvägar, myrar och hällar.