Testa på klättring

PROVA PÅ KLÄTTRING – FAST TID

Lördagar 12:00-13:30 och 13:30-15:00
Söndagar 12:00-13:30 och 13:30-15:00

På helger har vi fasta tider för Prova på klättring. Instruktörer står till hands för att hjälpa dig med säkring och tips för att klättra bättre.

Passar alla åldrar, men för barn rekommenderar vi att de är minst 120 cm långa, då det annars kan vara svårt att nå greppen.