Sydhalland runt

Sydhalland runt är ett cykellopp med start och mål i Laholm. ;Det finns två banlängder att välja på, den långa på ;92 km ;eller den kortare på ;35 km. Sträckning 92 kmLaholm, via Såghuset, Edenberga, vidare till Ränneslöv, Vindarp och Kungsbygget och Nordanå. Därefter Hishult, Knäred och Timmershult till Hjörneredssjöarna. Sedan åter Laholm.Sträckning 35 kmLaholm, via Såghuset, Ysby, Hjörneredssjöarna Gosterbygget, Karsefors, Ahla. Sedan åter Laholm.Start och målStart och mål är vid Lagaholmsskolan, Starten går kl 08.00 för långa banan och kl 09.00 för korta banan.AnmälanAnmälan görs på loppets hemsida Avgifter100 kr för korta rundan, 35 km300 kr för långa rundan, 92 km