Stockholm Swimrun

Stockholm Swimrun är ett lopp som går av stapeln på Kungliga Djurgården i och runt Stockholm. Loppet tar dig genomskogar, sjöar och i Östersjövikar runt Norra Djurgården, Haga, Ulriksdal och Bergshamra i centrala Stockhlm. Click here for English Bansträckning Loppet erbjuder två distanser; Full distans och Sprint. Den fulla distansen går över totalt 27km varav 23km är trail run och 4,1km är simning. Sprinten erbjuder 7 km trail run och 1km simning. Full Distans Banan är väldigt varierad med 10 simsektioner över 4100m öppet vatten och 11 sektioner löpning i skog, stig, längs vattenlinjen, över öar och berg på totalt 23km. 2 ;495 Kr online registrering 2 ;695 Kr online registratrering (från 1 jan- 1 juni ;2018) 3 ;500 Kr efteranmälan på plats Maximalt antal deltagare på Full Distans är 350 lag. Sprint Banan varierar mycket med fyra sektioner simning över 1080m i öppet vatten och 5 sektioner löpning på stigar, vägar, vid vattenlinjen, över öar och berg på totalt 6 700m. 1495 online registrering (t om 1 jun 2018) 2000kr efteranmälan på plats Maximalt antal deltagare på Sprint Distansen är 100 lag. Allmänna villkor för Stockholm Swimrun Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre. Deltagare deltar i Stockholm Swimrun på egen risk. Team Nordic Trail är inte ansvariga för eventuella olyckor längs banan eller i samband med evenemanget. Läs mer under regler på loppets hemsida. Du kan deltaga i Stockholm Swimruns olika klasser: Man, Kvinna och Mix. Inga individuella starter tillåts. Klasser Det finns sex olika klasser; Man, Kvinna och Mix där du väljer en av två distanser, Full eller Sprint. Alla klasser som deltar i Full Distans löper och springer på samma bana och har samma starttid kl 14.00. Sprintklasserna startar alla kl 11.00. Viktig information till alla deltagare Pre-Race Möte är obligatoriskt för alla deltagare. Mötet äger rum i Stora Skuggan innan tävlingen. Nummerlappsväst och simmössa hämtas mellan 10-12 på loppdagen i Startområdet. Kom i tid. Du deltar i Stockholm Swimrun som ett lag med två medlemmar och du startar och avslutar loppet tillsammans. Lagmedlemmarna får inte vara mer än 10m ifrån varandra under loppet. Båda lagmedlemmarna måste vara simkunniga och ha erfarenhet att simma i öppet vatten samt ha en fysisk uthållighet att klara minst fyra timmars kontinuerlig fysisk tävling. Loppets regler hittar du här Försäkring Stockholm Swimrun rekommenderar att du som deltagare i loppet tar säkerhet allvarligt. Läs mer om "Swimrun-Athletes-Insurance Program" ;här ; ----- INFORMATION IN ENGLISH ----- ;Stockholm SwimRun is a race on Royal Djurgården in and around central Stockholm. ;The ;race takes participants through forests, lakes and the sea around Norra Djurgården, Haga, Ulriksdal and Bergshamra in the centre of Stockholm. The courseThe race puts teams to the test with a Full Distance of 23 km trail run and a 4.1 km open water swim, or a Sprint Distance of 7 km trail run and 1 km open water swim. Full DistanceThe course is very diverse with 10 sections of swimming covering 4 ;100 meters in open water and 11 sections of running across trails, dirt roads, the waterfront, over islands and rocky outcrops, totaling 23 ;000 meters. 2 ;495 Kr with online registration2 ;695 Kr with online registration (from Jan 1-June 1 ;2018)3 ;500 Kr to register on day of event Maximum number of entries in the Full Distance race: 350 teams Sprint DistanceThe course is very diverse with 4 sections of swimming covering 1 ;080 meters in open water and 5 sections of running across trails, dirt roads, the waterfront, over islands and rocky outcrops, totaling 6 ;700 meters. 1495 Kr with online registration (open to June 1 2018)2000 Kr to register on day of the event Maximum number of entries in the Sprint Distance race: 100 teams ; Terms and ConditionsAll participants must be 18 years or older. ; Participants compete in Stockholm SwimRun entirely at their own risk. Team Nordic Trail cannot be held liable for any accidents over the course of or in connection with the event. See further details under ”Rules”. You can compete in Stockholm SwimRun different classes of men, women and mix catergories. No individual participation. Find the rules of the race here ClassesThere are six classes - Men, Women and Mixed, in the full-distance and in the Sprint. All Full-Distance classes will run and swim the same track and all have a mass start at 14:00. The Sprint class will start at 11:00. Important information to participantsPre-race Meeting is mandatory at Stora Skuggan before racing. Numberbib and swimcaps are to be collected during 10:00 to 12:00 on Race-Day at the Start area. Be there in time! You compete as a team consisting of two members and you start and finish the race together. The team members should not exceed a distance of 10 m between one another for the duration of the race. Both team members must be able to swim and have experience of swimming in open water as well as possessing the physical ability to compete for at least four consecutive hours. Read more about the race rules here Swimrun athletes insuranceStockholm SwimRun recommends you as a participants in our race to take safety as seriously as we and ÖtillÖ does. Being a ÖtillÖ Merit Race we can give you the option to use the “Swimrun-Athletes-Insurance Program” from The ÖtillÖ Organization, which is available for all participants i all our races. ;Read more about "Swimrun-Athletes-Insurance Program" ;here It is possible to buy this cover for Stockholm SwimRun only or for the entire Swimrun season; the season cover protects you for all the Swimrun events outlined below (2016).