Moose 2 Goose

Moose2Goose Island Race är ett Swimrunlopp över Älgö och Gåsö i Stockholm Skärgård. Tävlingen är ett samarbete mellan Gåsö Gille och Moose Island Athletic Society och 2018 firar loppet 5 år. Loppet är fulltReservlista finns här Om tävlingenTerräng: Mestadels på skogsstigHöjdskillnader: Ca 50 meterLöpsträcka: ca 11kmSimsträcka: 5st (Längsta: 350m, Kortaste: 80m)Vätskestationer: på båda öarnaKlasser: Senior och Junior (där juniorbanan är ca 3km lång) Moose 2 Goose SeniorM2G SR är vårt flaggskepp som vi för femte året på rad sjösätter till våra hugade tävlande. ; Banan är totalt sett 11km lång inklusive de olika sim och löpsträckorna. Den sträcker sig över Älgö och Gåsö som är två helt olika typer av öar med sina respektive utmaningar. ; Älgö profilen är ganska kuperad och startar på havsnivå och vindlar sig därefter upp mot 50m över havet i olika etapper. Merparten av banan går på skogsstig och asfalt men däremellan spränger vi in teknisk löpning i obanad terräng på klipphällar med vidunderlig utsikt över Ingarö fjärden innan vi dyker ner i en av de raviner som går rakt igenom Älgö. Från ravinen tar vi oss upp till banans högsta punkt med utsikt mot Gåsö arkipelagen. Njut av utförslöpan ner mot Kyrksundssimmet innan sista löpsträckan tillbaka mot växlingen över till Gåsö. Total sträcka på Älgö ca 5km. Simningen över till Gåsö är den längsta sträckan vi har för simningen och den är dryga 350 meter Gåsö-profilen anses av många vara den vackraste delen av banan och det kan vi nog hålla med om. Ön har en helt annan atmosfär jämfört med Älgö och vi springer på stigar, små grusvägar och över änsgmark och genom skogar. ;Vi kommer för första gången med en överraskning på Gåsösidan men den håller vi lite på. Vi är övertygade om att det kommer bli ett utmärkt ; inslag i banprofilen. ; Låt er inte luras av öns platta utseende, det finns ett par riktigt ; sega backar som känns av ordentligt innan simningen tillbaka mot Älgö och målgång. ; Total sträcka på Gåsö är ca 5km. Kostnad: 600kr/lag, 300kr/Solo-tävlande Moose 2 Goose JuniorM2G JR är vår stora stolhet. Vi har varje år arrangerat ett juniorlopp och så även 2018. Banan är 3km lång och består av en slinga som springs två varv. Sträckan följer lätt trafikerade vägar och skogsstigar och avslutas med en simsträcka på nästan 100 meter på delvis grunt vatten inne på startområdet vilket också är den perfekta åskådarplatsen. För de som tycker det är lite läskigt vill vi nämna att man kan hålla sig i en flytbrygga nästan hela vägen runt och det finns möjlighet att snabbt komma upp om man behöver vila. ; Löpningen inleds nästan på en gång med en riktigt kämpig backe som kräver sin tjej eller kille för att bemästra men väl uppe så kan man pusta ut och påbörja nedförslöpan genom skogen på en lite knixig skogsstig innan asfalten tar vid. Eftersom vi sätter säkerheten i främsta rummet så åtföljs våra juniorer av efterlöpare som finns där för att hjälpa och stötta vid behov och vi har gott om funktionärer utplacerade längst med banan. ; Juniorloppet går i två klasser, tjej och kille. De tre första i varje klass får priser och alla får medalj samt en överraskning. Kostnad: 100kr/Solotävlande AnmälanAnmälan sker genom att klicka på "Anmäl" här på sidan. När du anmäler dig måste du godkänna ;Moose2Goose Island Race tävlingsregler. Du hittar reglerna på loppets hemsida