Mälaren Runt

Mälaren Runt är det enda långloppet i huvudstadsregionen. Med långlopp avses cykellopp över 160 km, dvs 100 miles. Mälaren Runt körs som ett ”randonnée”. Det betyder att man kör efter en vägbeskrivning och har ett stämpelkort som visar att man kört hela loppet. ; Det sättet att cykla är lika gammalt som Mälaren Runt. Under loppet får man klara sig själv, ensam eller i en mastergrupp. Det betyder att det inte finns depåer med saft och bullar. Istället får man utnyttja de caféer och restauranger som finns efter vägen. Det är väldigt trevligt och faktiskt också en känsla av äventyr.