januari, 2020

Löparbanan Sportcentrum NorrtäljeGustaf adolfs väg 53 Område:Stockholms länTyp:Spontanidrottsplats

Aktivitetsdetaljer

På Sportcentrums friidrottsarena finns en 400-metersbana med 8 banor (”filer”). Här finns belysning och det är lätt att komma in via snurrdörrarna. Det kan vara låst vid träning, matcher och event, men utöver detta ska det vara öppet dagtid. Det finns även tillgång till löparhäckar samt åskådarplats.

Datum

Helårsaktivitet (2020)

Plats

Norrtälje sportcentrum löparbana

Gustaf adolfs väg 53

X
X